Autoelektrika

Autoelektrika je jedna od grana autoservisa. Pod autoelektriku spadaju poslovi popravka osvjetljenja, paljenja, električnih uređaja i instalacija u automobilu. S obzirom da moderni automobili imaju sve više elektroničkih funkcija, autoelektrika je postala sve traženije zanimanje. Razlog tome je i što porast broja elektroničkih uređaja u automobilima je proporcionalan i broju kvarova na tim istim uređajima. Dok su se prije autoelektričari bavili uglavnom popravcima osvjetljenja i paljenja, danas se najveći broj kvarova odnosi upravo na te nove elektroničke uređaje. Zbog toga, ukoliko autoelektričari žele ostati u tom poslu, moraju se konstantno usavršavati i pratiti nove tehnologije. Autoelektričar koji to ne prati jednostavno neće znati popravljati najnoviju generaciju elektroničkih uređaja koji se sad ugrađuju u automobile. Tako su prije jedine elektronske komponente koje su se koristile bile one koje su kontrolirale rad motora i instrumente na komandnoj ploči. U današnje vrijeme elektroniku pronalazimo u raznim drugim dijelovima, poput kočnica, sklopova koji su zaslužni za klimu i sklopova koji su zaslužni za ubrizgavanje goriva.

auto-elektrika

U autoelektrici se prilikom kvara najčešće pokvareni dio mijenja s novim. U radu se koriste mjerni instrumenti i električni instrumenti za ispitivanje kvarova: ampermetar, ohmmetar i voltmetar. Osim te specijalne opreme, koriste se i klasični alati poput kliješte, lemilica, pinceta.

Autoelektrika je dosta zahtjevan posao i od autoelektričara se osim stručnog znanja traže i neke druge vještine, poput dobre motoričke spretnosti ruku i prstiju kao i dobra sposobnost rasuđivanja. Bez toga autoelektričar će teško odrediti kvar na automobilu, a ukoliko nije spretan, teško će taj isti dio i zamijeniti novim.

Zar vas interesuje kako rade auto svječice? Onda pročitajte naš članak o tome.

Ogledala za auto većih dimenzija koje proizvođačima propisuje zakonodavac, jasno radi bolje vidljivosti, a samim time i veće sigurnosti. Čitajte više …

Članci iz iste kategorije: